vrijdag, 19 juli 2024

ARTBORNE PROJECTEN: VISIE OP VRIJHEID

Vanaf 1946 is de Airborne Wandeltocht een vast gegeven in september, de Airborne herdenkingsmaand in de gemeente Renkum en Arnhem. Het is de grootse eendaagse wandeltocht ter wereld.

Stichting Scarabee organiseert vanaf 2009 jaarlijks twee ArtBorne projecten langs de route van deze herdenkingstocht. Het doel van deze projecten is om de wandeltocht te verrijken met kunstprojecten die aansluiten op de herinnering (Slag om Arnhem, 1944) en een hedendaagse visie leveren op het begrip ‘vrijheid’.

Deze ‘monumenten voor één dag’ zijn grote installaties die ‘uit de verf’ komen in het decor van het landschap en in de drukte van de wandeltocht. ArtBorne projecten zijn daarom visueel prikkelend, duidelijk zichtbaar en sterk uitnodigend.

De projecten verrassen de de meer dan 30.000 wandelaars, prikkelen hun nieuwsgierigheid en nodigen uit tot deelname. Deelname kan variëren van reflectie en communicatie over het werk tot fysieke participatie. De bedoeling is dat de betekenis van het project, het herdenken en het besef van onze vrijheid nu, op een nieuwe en persoonlijke manier wordt ervaren. Hiermee wil Scarabee het herdenken van WOII en het beleven van de herwonnen vrijheid nieuwe toekomstbestendige impulsen geven.

PROCEDURE:

OPROEP
Voor de projecten in 2024 is een oproep geplaatst in het vakblad BK-Informatie en in de nieuwsbrieven van BOK (Beroepsorganisatie kunstenaars) en SLAK Atelierbeheer. Hierin wordt gevraagd om je interesse in deze opdracht kenbaar te maken: door het sturen van een mail naar info@scarabee-art.nl met je cv, een korte motivatie en documentatie van recente (zo mogelijk verwante) projecten.

Sluiting inzendingen: 01-02-2024.

Lees hier ook het prikbord van BOK: BOKNET.NL

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de collectieve en individuele belangen van professionele beeldend kunstenaars.

SELECTIE
Uit alle inzendingen na de oproep selecteert de jury vier kunstenaars voor een (betaald) schetsontwerp. Deze kunstenaars worden uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst waarin de criteria en doelstelling worden toegelicht en de projectlocaties bekeken. De kunstenaars krijgen 3 weken tijd voor het schetsontwerp.

Van schetsontwerp tot opdracht:
Uit deze 4 schetsontwerpen selecteert de jury 2 ontwerpen voor verdere uitwerking en realisatie. De jury geeft adviezen mee ter bespreking. Hierop volgt de opdracht om in overleg met Scarabee de schetsontwerpen verder te ontwikkelen tot realiseerbare ArtBorne projecten. Deze projecten worden in de dagen voor de Airborne Wandeltocht opgebouwd en zijn op de eerste zaterdag van september langs de route van de Airborne Wandeltocht te zien.

Opdrachtomschrijving schetsontwerp:
Ontwerp een schets voor ArtBorne 2024 en schrijf een korte toelichting die:
• het concept achter de schets verduidelijk;
• aangeeft hoe je dat denkt te realiseren tot een interessant kunstproject;
• duidelijk maakt hoe je de wandelaars bereikt en ‘mee wilt nemen’ in het project.

CRITERIA
De jury is op zoek naar twee kwalitatief goede en interessante artistieke producties die ‘uit de verf komen’ in de drukte tijdens de wandeltocht en tegen het landschappelijke decor door:
• Een sterk inhoudelijk concept (dat de betekenis van herdenken en de herdenkingstocht op een eigentijdse manier verrijkt);
• Een kwalitatief goede artistieke vertaling van het concept (naar een interessant en verrassend beeld);
• Een beeld dat uitnodigt/appelleert en wandelaars meeneemt en prikkelt tot deelname (waardoor het ‘uit de verf komt’ in de drukte tijdens de wandeltocht en tegen het landschappelijke decor);
• De veiligheid en haalbaarheid (financieel en praktisch).

VERGOEDINGEN
• Schetsontwerp: € 450,- incl. BTW;
• Uitwerking + realisatie per project: € 6.000,- incl. BTW.
(NB bij toekenning van de aangevraagde subsidies kan dit oplopen tot 8.000,-per project).

THEMATIEK
Wat zijn mogelijke thema’s voor kunstprojecten die het herdenken van WO II en het beleven van de herwonnen vrijheid nieuwe toekomstbestendige impulsen geeft? Wij stelden deze vraag aan een externe deskundige en kregen een aantal inspirerende suggesties die de kunstenaars wellicht op weg helpen:
Hoop en veerkracht:
De Tweede Wereldoorlog was voor veel mensen een moeilijke en traumatische tijd, maar toonde ook de kracht en veerkracht van de menselijke geest. Kunstprojecten die thema’s als hoop en veerkracht onderzoeken, kunnen de manieren belichten waarop mensen kracht en moed vonden om door te gaan tijdens de oorlog en hoe ze in de nasleep ervan hun leven en gemeenschappen weer konden opbouwen.
Eenheid en samenwerking:
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen mensen uit alle lagen van de bevolking samen om tegen een gemeenschappelijke vijand te vechten. Kunstprojecten die thema’s als eenheid en samenwerking onderzoeken, kunnen zich richten op de manieren waarop mensen tijdens de oorlog samenkwamen en hoe hun inspanningen hielpen om een ​​vreedzamere en welvarendere wereld tot stand te brengen.
De toekomst van de democratie:
De Tweede Wereldoorlog werd uitgevochten om democratie en vrijheid te verdedigen. Kunstprojecten die de toekomst van de democratie verkennen, zouden kunnen overwegen hoe de lessen van de oorlog vandaag kunnen worden toegepast om ervoor te zorgen dat deze waarden in de toekomst beschermd en gehandhaafd blijven.
De rol van jongeren bij het vormgeven van de toekomst:
De Tweede Wereldoorlog had een grote impact op jongeren, die werden opgeroepen om te vechten, te werken en offers te brengen voor hun land. Kunstprojecten die zich richten op de rol van jongeren bij het vormgeven van de toekomst kunnen onderzoeken op welke manieren jongeren vandaag een verschil maken in de wereld en hoe ze dat in de toekomst kunnen blijven doen.